Zebranie

Termin

Temat

21.09.2016 r. (środa)

o godzinie 16.00

I.                 Spotkania klasowe z wychowawcą

II.             Spotkanie dyrektora z radami oddziałowymi

09.11.2016 r. (środa)

o godzinie 16.00

Spotkania klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o postępach w nauce
i zachowaniu.

15.12.2016 r. (czwartek)

o godzinie 16.00

Spotkania klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

24.01.2017 r. (wtorek)

o godzinie 16.00

Wywiadówka – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów za

I półrocze.

04.04.2017 r. (wtorek)

o godzinie 16.00

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o postępach w nauce
i zachowaniu.

27.04.2017 r. (czwartek)

o godzinie 16.00

Spotkania z wychowawcą dla rodziców dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego - diagnoza przedszkolna/gotowość szkolna dla dzieci z „O”

10.05.2017 r. (środa)

o godzinie 16.00

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na II półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.