Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W OLBRACHTOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

Przewodnicząca
MARZENA DUDA

 

Zastępca
ANETA MICHALSKA ŚRUTWA

 

Sekretarz/Skarbnik
KATARZYNA ŚRUTWA

 

 

 

 

Członkowie:

AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA

BEATA SĘK

AGATA STORA

ANNA PRZYBYŁAK

GABRIELA SUDEJKO