Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

1. „Szczęśliwy numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika najliczniejszej klasy w szkole.

2. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje zwolniony w danym dniu z pytania ustnego, niezapowiedzianej kartkówki.

3. Uczeń, zwolniony w danym dniu z powodu wylosowanego „szczęśliwego numerka” jest zobowiązany daną partię materiału nadrobić, tj. napisać kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów.

5. Jeżeli uczeń pomimo wylosowania „szczęśliwego numerka” będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę, może to zrobić.

6. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich lekcji.

7.Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego. 

8.Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego

9. „Szczęśliwy numerek” wywieszony będzie w gablocie S.U.

Regulamin uchwalony przez S.U w dniu. 10.10.2012 r.