Aktualności

Już jest Wiosna

W dniu 21.03.2017r. dzieci z Punktu i Oddziału przedszkolnego wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy – powitania wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbyły się już dzień wcześniej poprzez naukę piosenki oraz przygotowanie Marzanny. Rankiem wszystkie przedszkolaki zebrały się w jednej sali, aby wspólnie powitać wiosnę. Podczas uroczystości dzieci miały okazję wykazać się znajomością
i wiedzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki i wykonywały prace plastyczne.
Po zabawie w sali, dzieci wraz z paniami wyruszyły barwnym pochodem do parku, trzymając w rękach kukłę Marzanny. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Głośnym śpiewem, okrzykami i wesołą zabawą przedszkolaki pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę.

                                                                   Renata Żurawka